Razrabotki

Стратегическо управление на фирма за сладкарски изделия

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. СЪЩНОСТ НА ФИРМЕНАТА СТРАТЕГИЯ

Ii. Анализ надейността на фирма „суит силвия”

  1. 1. Същност и предмет на дейност на фирма „Суит Силвия” – Благоевград
  2. Организационна структура
  3. Анализ на дейността

3.1. Доставчици

3.2. Кадров персонал

3.3. Основни партньори  

3.4. Основни конкуренти

3.4. финансово положение на фирма „Суит Силвия”.

SWOT-анализ

3.5. Варианти за стратегии на развитие

  1. Заключение


 

Литература:

1. Бодурова, П. Стратегическо управление на фирмата, С., изд. Ромина, 1999

2. Джарова, Ю. Промяната -стратегия на българската фирма, изд. Диограф, 1991

3. Палешутски, К. Мениджмънт - опитът на водещите фирми в света, Благоевград, изд. Форгън, 1993

4. Шнее, Д., Уорън, Е., Нюмън, У. Стратегия - определяне на мисията, 1992

5. Алдаг, Р. И Стиърнс, Т. Стратегическо планиране, 1992

6. Армстронг, М. А. Преуспяващият мениджър, Бургас, изд. Делфин прес ООД, 1993

7. Силаги, Е. Мениджмънт -наука, изкуство, практика, кн. 13 Планирането, Варна, изд. Информационно-издателско бюро при Висша школа по мениджмънт на ИУ, 1992