Razrabotki

Стратегическо управление на човешките ресурси

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 19 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Стратегии и стратегическо управление в публичната сфера
 3. Осигуряване на стратегиите в публичната сфера
 4. Отделът по човешки ресурси и неговата роля в организацията
 5. Стратегическо управление на човешките ресурси
 6. Основните функции на стратегическото управление на човешките ресурси
 7. Видове стратегии

7.1.      Стратегии в областта на обучението и развитието на персонала.

 1. Съвременни подходи на управление
 2. Стратегически метод и подход на компетентност

 

Използвана литература:

 • Владимирова, К., Управление на човешките ресурси.Стратегии, стандарти,практики, УИ Стопанство”, С., 2006.
 • Димитров, Д. Управление на човешките ресурси, 2007.
 • Танев, Т. Стратегическо управление на публичната сфера, „Военно издателство. С., 2008.
 • Павлов, П., Св. Михалева, Л. Павлова. Стратегическо управление в публичния сектор.ВСУ „Черноризец Храбър”. В., 2002.
 • Рибарска, Е., В. Василев. Управление на човешките ресурси в публичната сфера, Бон, Благоевград, 2008.