Razrabotki

Стратегия - понятие, характерни определения,конкурентна основа на стратегията

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание

1 .Увод

  1. Понятие за стратегия
  2. Характерни определения
  3. Конкурентна основа на стратегията
  4. Съдържателни характеристики
  5. Избор на стратегия
  6. Заключение
  7. Използвана литература


Използвана литература:

  • Танев, Т., Стратегическо управление на публичната сфера, „Военно издателство”, С., 2008 г.
  • Лекционен курс