Razrabotki

Стратегия – понятие; характерни определения; конкурентна основа на стратегията

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници

Съдържание:

 

 1. УВОД
 2. ИЗЛОЖЕНИЕ :
 3. Обща постановка.
 4. Характерни определения.

2.1 Стратегия според Карл Фон Клаузевиц.

2.2 Стратегия според Сун Дзъ.

2.3 Стратегия според Хенри Минцбърг.

2.4 Стратегия според Кенет Ендрюс.

2.5 Стратегия според Майкъл Портър.

2.6 Стратегия според икономическата теория.

2.7 Стратегия според Ричард Люки.

 1. Конкурентна основа на стратегията.
 2. Равнища на стратегиране.

4.1 Корпоративна стратегия.

4.2 Функционална стратегия.

4.3 Операционална стратегия.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Използвана литература

 1. Димитров, Н., Стратегическо управление, Университетско издателство – Варна, 2001.
 2. Зафирова, Ц., Стратегическо управление, изд. „Наука и икономика” 2007.
 3. Танев, Т., Стратегическо управление на публичната сфера, „Военно издателство” ЕООД, 2008.
 4. Кресналийска, Г.  „Стратегическо управление в публичната сфера”, 2012.
 5. Кудри, Дж., Бизнес стратегия, изд. „Класика и стил”ООД, 2005.