Razrabotki

Стратигическо планиране и стратегия

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

  1. Същност на стратегическото планиране
  2. Процес на стратегическо планиране

2.1. Разработване на концептуално виждане

2.2. Възможност за реализация на основните насоки

  1. Стратегия на стратегическо планиране

3.1. Маркетингова стратегия

3.2. Инвестиционна стратегия

3.3. Производствена стратегия

3.4. Ценова стратегия

3.5. Социална  стратегия

3.6. Управленска стратегия

  1. Стратегии на организацията

4.1. Фирмена стратегия

4.2. Функционални стратегии

4.3. План на бизнес портфейла на компанията

  1. Характеристика на стратегията.
  2. Етапи на развитие на фирмено планиране

6.1. Бюджетното планиране.

6.2. Пазарно планиране

6.3. Стратегическото планиране

  1. Осъществяването на ориентирано към постигане на целите фирмено планиране

7.1. Принцип на участието

7.2. Принцип на непрекъснатост

7.3. Принцип на холизма

7.4. Принципа на оптималнос

Използвана литература:

1.Ангел Ангелов-Основи на мениджмънта.

2.Донъли,Дж,. Дж.Гибсън, Дж.Иванчевич, -Основи на мениджмънта.

3.Дракър,П., Мениджмънт предизвикателствата през 21 век.

4.Анастасия Станчева- Основи на управлението

5.Пенчо Пенчев ,Ивелина Пенчева- Основи на управлението