Razrabotki

Стратигическо управление на фирма «ПИРИН СПРИНГ» - Гоце Делчв

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 18 страници

Съдържание:

 1. Стратегическо управление – увод
 2. Исторически данни за «ПИРИН СПРИНГ»
 3. Стратегия за стратегическо управление на „ПИРИН СПРИНГ”

3.1. Конкуренти

3.1.1. Определяне на цена

3.2. Потребители

3.3. Общо икономически фактор

3.4. Финансово състояние на фирмата  

 1. Предлагани продукти от фирма «ПИРИН СПРИНГ» - гр. Гоце Делчев
 2. Продуктова политика

5.1. Решения за стоковата номенклатура

5.2. Решения за позиционирането на стоката

5.3. Решения относно търговската марка

 1. 4. Решения относно опаковката, маркировката и етикета
 2. Характеристика на продукта
 3. Продуктова политика на “Пирин спринг» АД- гр. Гоце Делчев
 4. Продуктов мениджмънт

9. Стратегически маркетинг

 1. Управление на каналите на дистрибуция
 2. Заключение

Използвана литература:

 1. Ковачева, В., Организация и оперативно управление на търговията, С., Форком, 1998 г.
 2. Ковачева, В., Организация и технология на търговската дейност, С., ИК “Век 22”
 3. Ковачева, В., Физическа дистрибуция, С., Университетско издателство “Стопанство”, 1994 г.