Razrabotki

Стрес. Професионален стрес и начини за справяне

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 24 страници 

Съдържание

 

 1. Стресът – причини и последствия
 2. Адаптиране към стреса и неговите етапи.
 3. Влияние на стреса върху хората.
 4. Професионален стрес
 5. Антистрес методи за предотвратяване и преодоляване на професионалния стрес.
 6. Начини за справяне със стреса
 7. Заключение

Използвана литература:

 1. Александрова, Н. Психология. 2011.
 2. Бакърджиева, М., сп. „Диалог“ 1., 2009.
 3. Георгиева, Е.,  Мениджмънт на стреса в медицината.,изд. Фльорир.,гр.София., 2014.
 4. Леви, Л. Когнитивна психология. София, 2005.
 5. КРЬIСЬК, В. Г., Словарь – справочник по Социалньной психологии, Москва - Санкт – Петербург., 2003.
 6. Кравченко, Л. Ш.,Ш. У. Ахмедова., Организация профилактических мероприятий по выявлению и устранению стресса в работе врача., 2017.
 7. Лечева З., Л. Георгиева. Връзка между професионалния стрес и бърнаут синдрома при медицински сестри. Управление и образование, 2018.
 8. Маринов, И., Вяра Петрова, В., Алкохолът приятел или враг., изд. Пенсофт, 2000.
 9. Мирчева, К. Стрес и психични стратегии за справяне, София, 2010.
 10. Русинова -Христова А, Карастоянов Г. Психологически типове по Юнг и стрес, Изд.“Народна просвета“, С. 2000.
 11. Сиймън, Д., Кенрик, Д.Психология. София, 2003.
 12. Слюсарева Е.С., Евмененко Е.В., Антропологический подход в профилактике психосоматических рассройств., Ставрополь.,
 13. Селие Х. Стрес без дисстрес С. 1982
 14. Трифонов, Т. Обща психология. София, 2000.