Razrabotki

Строеж на туморите. Доброкачествени и злокачествени.

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 22 страници 

Съдържание

 1. Въведение
 1. Същност на онкологичното заболяване
 1. Микроскопски строеж на туморите
 • Обща морфология на туморите
 1. Класификация на туморите – злокачествени и доброкачествени
  • Злокачествени тумори
 • Доброкачествени тумори
 1. Характеристика на туморния процес

 Използвана литература: 

 • Баев, Денкова, Йорданова 2002: Баев, С., Денкова, Ф., Йорданова, Е. Здравно състояние на населението. //Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства през 2001 г. Книга 4. Т. 6. Извадкови изследвания. София: НСИ, 2002.
 • Велев, Г., М. Каменова. Патология. Обща патология. Том Издателство „Стено“.
 • Гундашева, Д и др. Ръководство по функционална патология. 2013.
 • Медицинска онкология. Издателство „Парадигма“. 2018.