Razrabotki

Структура и организация на съвременните медицински информационни системи

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници

Съдържание: 

 1. Автоматизирани системи за управление
 2. Цели на информационните системни структури в медицината
 3. Информационни Системи (ИС) в медицината
  • Болнични Информационни Системи
  • Клинични Информационни Системи
  • Сестрински Информационни Системи
 4. Особености на компютърните приложения в медицината

 

Използвана литература:

 • Чаракчиев, Д. Болнични информационни системи – клиничен подход, изд. ИК ”Кама”, 2003
 • Винарова Ж., И.Пенджуров, „Модулът „Справки” на медицинска
 • информационна система TMB 14 за Служба по трудова медицина „Дасян”, списание Здравна икономика & мениджмънт,, брой 1, 2005,стр31-34
 • Винарова Ж., И.Пенджуров,”Медицинска Информационна Система за служба по трудова медицина”, списание “Военна медицина”, брой 2, 2005 г, стр.60
 • Винарова Ж.,Теоретични и приложни аспекти на медицинската и здравна информация, дисертационен труд за присъждане за научната степен „доктор на науките”, научна специалност 03.01.53, 2007