Razrabotki

Структура и организация на съвременните медицински информационни системи. 2 Вариант

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание

 1. Въведение
 2. Същност на медицинските информационни системи
 3. Физически модел на Автоматизирана Информационна Система (АУС)
 4. Задачи и цели на информационните системни структури в медицината
 5. Информационни Системи (ИС) в медицината
  • Болнични Информационни Системи
  • Клинични Информационни Системи
  • Сестрински Информационни Системи
 6. Класификация на медицинските дейности с помощта на съвременните медицински информационни системи
 7. Заключение

 

            Използвана литература:

 • Винарова Ж., И.Пенджуров, „Модулът „Справки” на медицинска информационна система TMB 14 за Служба по трудова медицина „Дасян”, списание Здравна икономика & мениджмънт,, брой 1, 2005,стр31-34
 • Винарова Ж., И.Пенджуров,”Медицинска Информационна Система за служба по трудова медицина”, списание “Военна медицина”, брой 2, 2005 г, стр.60
 • Винарова Ж.,Теоретични и приложни аспекти на медицинската и здравна информация, дисертационен труд за присъждане за научната степен „доктор на науките”, научна специалност 03.01.53, 2007
 • Тужаров, Х. Информационни системи. Анализ и проектиране. – В. Търново, Пик, 2001.
 • Чаракчиев, Д. Болнични информационни системи – клиничен подход, изд. ИК ”Кама”, 2003