razrabotki

Структура на интонацията – компоненти и характеристики

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници - разработка

Съдържание:

  1. Иновационна система и същност на инотацията
  2. Инотацията в бълграската фонетична литература
  3. Честотни характеристики на интонацията
  4. Силови характеристики на интонацията-интензитет
  5. Темпорални характеристики на интонацията

Библиография:

  1. Пенчев, Й \1980\ Основни интонационни контури в българското изречение, БАН, София, 1983
  2. Кьрлова, Р.\1997\ Фонетика и фонология, ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, 1997
  3. Тилков Д., Бояджиев Т., Българска фонетика, С., 1977