Razrabotki

Структура на музикалността и музикалните способности

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници 

Съдържание

 1. Въведение
 2. Развитие и формиране на музикалните способности
 3. Детето в предучилищна възраст и обучението по музика
 4. Структура на музикалността и музикалните способности

4.1. Основни музикални способности

4.1.1. Ладов усет

4.1.2. Метроритмичен усет

4.1.3. Музикално-слухови представи

 1. Заключение


Използвана литература:

 • Атанасова, Ан. Музикалното възпитание в детската градина. Благоевград, 1995г..
 • Вардарева, В., Програма „Стъпка по стъпка” и музикалното развитие на децата от предучилищна възраст, Благоевград, С., 2007-1.
 • Вардарева, В., Психолого-педагогически основи на музикалната компетентност на децата от предучилищна възраст, Сандански, 2012г..
 • Вардарева, В., Технология на обучението по Методика на музикалното възпитание, София, М. 1998г..
 • Иванова, Д., Развитие на метро ритмичен усет у децата чрез музикално – дидактични игри, кн. 2 на сп. Дом, дете, детска градина., стр. 3, 2014.
 • Николова, Е., Методика на музикалното обучение за предучилищна възраст, Никс Принт, С. 2004г..