razrabotki

Структура на процесуалното правоотношение

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

7 страници - разработка по граждански процес

Съдържание 

Увод

Изложение

1. Обща характеристика на процесуалното правоотношение

2.Признаци на процесуалното правоотношение

3.Възникване и прекратяване на процесуалното правоотношение.

 4.Гражданският процес като производство и като правоотношение

Използвана литература:

        

1.Корнезов, Л.   -  Гражданско съдопроизводство, том I

Сталев, Ж. - Българско гражданско процесуално право