razrabotki

Структура на специалната педагогика - /клонове/. Класическа и съвременна структура

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - реферат

Съдържание:

 1. Увод
 2. Клонове на специалната педагогика

2.1. Класическата структура на специалната педагогика

2.2. Съвременната структура

2.3. Възпитание на децата със специални образователни потребност

 1. Туфлопедагогика
 2. Развитие на олигофренопедагогиката
 3. Сурдопедагогика
 4. Логопедия
 5. Обект и предмет на ОПЛИН

Използвана литература:

 1. Ангушев Г., Проблеми на специалната педагогика,София,1996
 2. Вахромов Евгений, «Норма и аномалия», Московский психологический журнал. №6, 2004
 3. Карагьозов, Ив., Ан. Гърбачева, Специална педагогика, АБАГАР, Велико Търново. 1996
 4. Матанова В., Психология на аномалното развитие, Софи-Р, София, 2003
 5. Добрев, Зл., „ Основи на дефектологията” София, 1992
 6. Радулов Вл. „Интегрирано обучение и специалните училища”, Шумен- 1996