razrabotki

Субекти на административното право. Административен статут на гражданите

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници - разработка

Съдържание:

 1. Субекти на административното право
 1. Административна правосубектност
 1. Административна компетентност
 1. Понятие за административноправен статут на гражданите
 1. Гражданство
 1. Придобиване на българско гражданство
 1. Загубване на българско гражданство
 1. Лишаване от българско гражданство
 1. Местожителство и местопребиваване
 1. Имена на гражданите
 2. Литература:
 1. Административно право на Република България - Обща част, Проф. Иван Дерменджиев; Доц. Димитър Костов; Гл.ас. Дончо Хрусанов
 1. Лекционен курс