Razrabotki

Субкултура (младежка култура)

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - разработка 

Съдържание:

 1. Особености на културата в обществото
 2. Роля на масовата информация за субкултурата
 3. Субкултурите
 4. Видове субкултури
 5. Силно изразени субкултури в България
  • Пиърсинг мания
  • Фешън мания
 6. Заключение

Използвана литература:

 1. Вагнер, В., Познаване на медиите - размисли за бъдещите социалнополитически и културни задачи на училището, сп. „Педагогика”, бр.9, с.70-86, 1996.
 2. Иванова, Радост. Култура на кризата - криза в културата. С., 2002.
 3. Иванова, Р., Култура на нашето всекидневие, издателство „Фабер”, 2006.
 4. Лотман, Ю., Култура и информация, София, 1992.
 5. Петров, Г., Средствата за масова информация като фактор за противоправни девиации сред подрастващите, сп. „Педагогика”, бр.3, с.17-31, 1998.
 6. Тепавичаров, И., Младежката субкултура, София, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, 2000.