razrabotki

Сценарий на компютърна игра – Туристи

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - сценарии на компютърна игра (Курсов проект)

Компютърна образователна игра:  ТУРИСТИ

Учебни предмети: Български език и  литература и Човекът и природата

Клас:  Четвърти

Тема: Думите в българския език- образуване, същност, употреба. Сродни думи, думи с пряко и преносно значение, синоними, антоними- обобщение/

  Човекът и природата: Видове гори.

         Водещ герой: Мечо Пух

  • Брой играчи: един / игра за самостоятелна работа /
  • Нива: четири- първо ниво- 10т., второ ниво- 10т., трето ниво- 10т., четвърто ниво- 20т.
  • Общо: 50 точки

Цел:

  • затвърдяване на знанията на учениците за думите в речта.
  • затвърдяване на знанията за правопис
  • активизиране мисленето и вниманието на учениците.

Сценарий: Герой е Мечо Пух. Тръгва да изкачва висока планина. По пътя  трябва да премине четири нива със задачи по Български език и Човек и природа. Ако не успее да премине някое ниво - връща се отново в началото на играта.