Razrabotki

Счетоводно отчитане на застрахователна компания ЗПАД „РОДОПИ”

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 17 страници

Съдържание:

  1. Увод
  2. 2. Същност на застрахователната дейност
  3. Отчитане на разчетите по застраховане на ЗПАД „Родопи”

3.1. Счетоводно отчитане на взаимоотношенията със застрахователни компании

3.2. Отчитане на разчетите с посредници по застраховане

3.3. Отчитане на разчетите в застрахователните дружества ЗПАД „Родопи”

  1. Система за държавно регулиране и надзор на застрахователната дейност.
  2. Заключение

Литература:

1)      Голева, Поля. Българско застрахователно право.

2)      Драганов, Хр. и Й.Близнаков-Застраховане С.2003

3)      Драганов, Хр., „Застраховане”, УИ „Стопанство”, София, 2006

4)      Драганов, Хр., Й. Близнаков, Г. Димитрова, ”Застрахователен пазар”, изд. „Тракия-М”, София,  2001

5)      Йотова Й., Кънева Т., Василев В., Счетоводство на застрахователните и осигурителните предприятия – Изд. 2003

6)      Кодекс по застраховането

7)      Национални счетоводни стандарти. Национален сметкоп­лан. Закон за счетоводството. Сборник. С, изд. "Тракия-М", 2009

8)      Николов Н., Управленско счетоводство на застрахователното предприятие, Актив 2003