Razrabotki

Счетоводно отчитане на трудовите и осигурителните взаимоотношенията с персонал

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 23 страници

Съдържание:

Глава I  Увод

Глава II Теоретична и нормативна база за отчитане на взаимоотношенията с персонала

Глава III Основни понятия в МСС 19 Доходи на наети лица и СС 19 Доходи на персонала

Глава IV  Общи положения в Кодекс на труда за отчитане на трудовите взаимоотношенията на предприятията с наетия персонал

Глава V Общи положения в Кодекс за социално осигуряване за отчитане на  взаимоотношенията с осигурителните институции

Глава VI Характеристика на счетоводните сметки за счетоводно отразяване на взаимоотношенията с персонал

Глава VII Практически пример

Глава VIII Приложения

 1. Трудов договор
 2. Заповед за разрешаване на отпуск

Използвана литература:

 1. Проф. д-р Душанов, Ив., проф. д-р Димитров, М., Курс по счетоводство на предприятието, София, 2011г.
 2. Проф. д-р Мингов, Ем., Кодекс на труда. Сборник нормативни актове, София, 2013г.
 3. Кодекс за социално осигуряване.
 4. Кодекса на труда.
 5. Закон за счетоводството.
 6. Националните счетоводни стандарти СС 19 Доходи на персонала.
 7. Международни счетоводни стандарти МСС Доходи на наети лица.
 8. Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.
 9. Закон за здравното осигуряване.