Razrabotki

Счетоводството като информационна и контролна система

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 17 страници

Съдържание:

Увод

1.Същност, място и  роля на отчетната информация при управление на предприятието.

  1. Видове стопанска отчетност

3.Същност и място на счетоводството в управлението на предприятието

         4 .Нормативна уредба на счетоводството

  1. Принципи, върху основата на които се осъществява счетоводството

 

Използвана литература:

  • Косев, Д., „Счетоводство. Теоретични и нормативни основи“, С., 2007.
  • Стоянов, Ст., К. Савова, „Счетоводство“, Университетско издателство „Стопанство“, С., 2010.