Razrabotki

Съвета по правата на човека при ООН

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - теоретична разработка

Съдържание:

  1. Увод
  2. Международни регионални организации
  3. Съвет на ООН по правата на човека /СПЧ/
  4. Заключение

Използвана литература:

  • Димитров, Ал. Право на Европейския съюз. С., 2015.
  • Попова, Ж., Право на Европейския съюз. С., 2009.
  • Семков, А., Христев, Хр., Беноа-Ромер, Фл. „Записки по право на ЕС. С., 2009.
  • https://news.unabg.org/tag/