Razrabotki

Портфолио. Тема: Съвременният урок

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници

Съдържание

 1. УВОД
 2. ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ
 3. Същност и анализ на съвременния урок
 4. Интеграция в системата на обучение
 5. Интегрирания урок
 • ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ
 1. Метод: Интерактивен метод в занятие за самоподготовка по литература на тема „Да бъдем приятели“

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

 • Андреев М. Дидактика - Народна просвета С. 1987.
 • Добрева, Т. Интерактивно обучение – предизвикателство за началните учители.В:Сб. Информационни технологии в обучението в 1-4 клас, ЮЗУ „Неофит Рилски“ Бл., 2010.
 • Попов, Т. и др. Педагогика – III част. Теория на обученбието. Дидактика. С., 2005.
 • Попов, А.  и  др.  Педагогика.  Благоевград,  2010  г.
 • Педагогика; учебно пособие. Издателство „Неофит Рилски“, Благоевград., 2010.
 • Тодорина, Д. Урокът като основна организационна форма на обучение. В: Педагогика, ІІІ част, Дидактика. Благоевград, 2003.
 • Цветанова- Чурукова Л, Овчинкова А, Интегриране на мултимедиите в системата на началното обучение, изд. УИ „Неофит Рилски” – Благоевград 
 • Чурукова, Л. Интегрирано обучение в началните класове (Монографичен труд). Университетско издателство „Н. Рилски“, Бл., 2010.