razrabotki

Съвременни аспекти на езиков обучение

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - разработка

Съдържание:

 1. Увод
 2. Системно-структурен подход в езиковото обучение
 3. Функционално-стилистичен подход в езиковото обучение
 4. Същност на комуникативноречевия подход в езиковото обучението по български език.

Литература:

 • Буров, С., Пехмеванова, П. Малък тълковен речник на българския език, Велико Търново, 1999
 • Василева, Ем. Съвременното начално училище - реалност и предизвикателства. С.,2004.
 • Вълкова, С., Формиране на комуникативно-речеви умения в началното училище. С., 1996
 • Георгиев, Л., „Българския език като предмет за изучаване в началното училище”, университетско издателство „Неофит Рилски“ Благоевград, 2010
 • Георгиев, Л., Н. Чимева, А. Антонова и колектив. Щрихи към знанията на третокласниците (една ситуация), Бл., 2006.
 • Здравкова, Ст., Н. Чимев, Л. Георгиев. Методика. Основни въпроси на обучението по български език и литература в началното училище. Благоевград, 1999
 • Димчев, К. Обучението по български език като система.С., 1992