razrabotki

Съвременни технически средства и формиране на правописна култура у учениците. Диктова

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - реферат

Съдържание: 

 1. Увод
 2. Теоретична част
 3. Практическа част

/ Представената типологизация на грешките на учениците е  осъществена въз основа на проверка на пи­сането под диктовка на текст.

Под­бран е текст за диктовка на ученици от II клас. /

Практична част:

Модел на упражнителен урок по правопис във II клас с приложение на интерактивни ме­тоди на обучение.

 1. Заключение

 

Литература:

 • Български език за II клас. С., Просвета, 2017.
 • Георгиева, М., Р. Йотова, Ст. Здравкова. Обучението по български език и литература в началното училище. Шумен, 2005
 • Здравкова, Ст. Система на обучение по писане и краснопис. С., 1991.
 • Мавлов, Л. Алескии и аграфии. С., 2005
 • Стаматов, Р. Логопедия. Благоевград, 1989.
 • Книга за учителя по български език за II клас. С., Просвета, 2017.
 • Христозова, Г. Интерактивни методи в обучението по бъл­гарски език. Начално образо­вание, 2005, № 4
 • Христозова, Г., Обучението по правопис в началните класове – методически проекции. Пловдив, 1998.
 • Якимова, Р. Нарушения на писмената реч – практическо ръководство за корекция. С., 2004
 • Ценова, Ц., Логопедия – описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения, С., 2009