Razrabotki

Съвременно информационното общество

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка  - 8 страници

Съдържание:

  1. Увод
  2. Място, роля и възможност за общуване чрез Интернет
  3. Заключение

Литература:

Дерменджиева, Грета. Мрежите за общуване в Интернет : Нещо като онлайн общности, нещо като психология на виртуалната комуникация, нещо като нищо на света :-) // Годишник на СУ Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация, 14, 2007, с. 27-51

Мизова Б., Баракян М., Социалнопсихологични особености на общуването в Интернет. Интернет-зависимост, Психологични изследвания. 2003, №1

Попова, Мария. Виртуалният човек: Социално-комуникационни особености на Интернет потребителя. - София : Изток-Запад, 2005.

Стаматов, Лъчезар. Социалните мрежи в Web 2.0: часът на аматьора. // Download.bg, 2007, N 3, с. 24-27.

Станкова, Пепа. Блоговете и социалните мрежи - нови сфери на влияние.// Годишник на Български информационен консорциум, 2009, с. 49-54.