Razrabotki

Съвременно състояние и възможности за развитие на алтернативния туризъм в Община София

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 17 страници

Съдържание:

  1. Увод
  2. Анализ на развитието на туризма в Община София
  3. Количествени показатели за развитието на алтернативния туризъм в Община София
  4. Туристически ресурси
  5. Значение на туризма в Община София
  6. Проблеми пред туристическото развитие

Използвана литература:

  1. Рибов, М. и колектив, Стратегическият избор в туризма, Тракия-М, С. 2005
  2. Рибов, М., Туризъм без граници, конкурентно предимство в туризма, София, Мобилис, 2005
  3. Статистически справочници, Национален статистически и нститут, София 2011 г.