Razrabotki

Съдебно-счетоводни експертизи

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници

Съдържание:

 • Същност на експертизата.
 • Предмет на съдебно-счетоводната експертиза.
 • Задачи на съдебно счетоводните експертизи и на фин. експертизи.
 • Методи на съдебно счетоводната експертиза
  • Способ на проверка на счетоводните и другите отчетни документи и на записванията в отчетните регистри по форма.
  • Способност на проверка на съответствието на документалното оформление на извършената стопанска операция на установените правила.

Способност на проверка на обективната възможност за извършване на стоп. операция, намерила отражение в съответните отчетни документи, счетоводни  регистри и книжа.

 • Способ за проверка на достоверността на материалите по делото въз основа на информацията, съдържаща се в отчетните документи и записванията в счетоводните регистри.
 • Способна насрещната проверка на документи и записванията в счетоводните регистри.
 • Комплексно изследване и проверка на стопанските операции и записвания в счетоводните регистри.
 • Проучване на инвентаризационните документи.
 • Способ за контрол върху равносметката за постигнатите финансови резултати от дейността на предприятието.
 • Способ за проконтролиране правилността на разнасяне на сумите от счетоводни статии по съответните аналитични сметки.
 • Способ за проучване формирането на себестойността на произвежданата готова продукция и услуги.
 • Способ за проверка на описването на вземания по основания.
 • Методика за изследването на експерта.
 • Видове експертизи.
 1. Видове съдебно-счетоводни експертизи според органа, който е изискал назначаването на вещо лице.
  • Съдебно-счетоводни експертизи за нуждите на досъдебното производство.
  • Съдебно-счетоводни експертизи, изискани от съда по наказателни дела.
  • Съдебно-счетоводни експертизи, назначени по граждански дела.
   • Съдебно-счетоводни експертизи с повече от едно вещи лица.
   • Съдебно-счетоводни експертизи, свързани с експертиза на вещи лица от друга специалност.
  • Технология на съдебно­ счетоводните експертизи.

Литература: