Razrabotki

Създаване на Европейския съюз

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 21 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Изложение
 3. Създаване на Европейския съюз
 4. Структура на Европейския съюз
 5. Създаването на Европейския съюз (ЕС) и пълното завършва­не на икономическата интеграция на 15-те държави-членки на Съюза през последното десетилетие на 20-ти век

3.1. Договорът за Европейския съюз (ЕС) - характер и основни принципи.

 1. Пътят на формиране на Европейския съюз
 • Заключение

Използвана литература:

 • Борисов, О. Право на Европейския съюз. Четвърто преработено и допълнено издание. 2007.
 • Попова, Ж. Право не Европейския съюз. Издателство „Сиела софт енд паблишинг“ АД, София, 2009
 • Сивов, В. Европейска интеграционна политика. Унив. Изд.”Неофит Рилски”, Благоевград 2005
 • Dehousse (ed) Europe after Maastricht.- An ever closer Union. - Munchen, 1994