razrabotki

Създаване на обучаващи мултимедийни презентации в обучението по математика във 2 клас

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - разработка/ проект

Съдържание: 

 1. Увод
 2. Внедряване на информационните технологии в училище
 3. Интегриране на информационните технологии в началното обучение
 4. Използване на съвременните методи и технологии от учителите
 5. Мултимедийни презентация в обучението по математика във втори клас
 6. Структура и съдържание на обучаващите мултимедийни презентации
 7. Апробиране на създадения цикъл от обучаващи мултимедийни презентации
 8. Изводи:
 9. Заключение

Литература:

 • Алексиева, Л. „Обучаваща компютърна презентация по математика „Избрани въпроси от математиката“ за студенти-бъдещи начални учители.“ Образование и технологии, бр. №1,2010: 113-115.
 • Алексиева, Л. „Обучаващи компютърни презентации в обучението по математика в началните класове.“ В: Иновативни и интерактивни практики в началното училище, от Л. Алексиева, и др., 3-17. София, 2012.
 • Папанчева, Р., и К. Димитрова. „Необходимост и предпоставки за създаване на „Електронна книга на учителя“.“ В: Електронно, дистанционно... или обучението на 21-ви век, Сборник научни доклади от международна конференция, 92-99. София, 2011.
 • Петрова, С., Училище за утрешния ден, ЦКОКУО, София, 2010.
 • Стоянова, Р. Дидактическа технология за групова работа в обучението по математика в началните класове. София, 2010.
 • Радев, Пл. Интерактивни методи в обучението, Благоевград, 2010, с.19
 • Тодоров, Ю. Аудиовизуални и информационни технологии в образованието. София, 2004.