Razrabotki

Създаване на подкрепяща среда за децата със специални образователни потребности

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - реферат

Съдържание:

  1. Увод
  2. Децата със специални образователни потребности
  3. Що е „включващо образование”?
  4. Какво включва подкрепящата среда?
  5. Заключение
  6. Използвана литература

Използвана литература

  1. Пелагия Терзийска, „Децата със СОП в общата образователна среда”
  2. Пелагия Терзийска, „Съвременни измерения на специалното образование”, Благоевград 2009