razrabotki

Създаване на подкрепяща среда за интегрираните деца в детската градина

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

 

Съдържание:

Увод

  1. Подкрепяща среда
  • Достъпна архитектурна среда
  • Социална среда
  • Материално-техническа среда
  1. Подкрепяща среда за развитие на децата

2.1. Актуално състояние на средата

2.2. Формиране на познавателната дейност

2.3. Подкрепяща среда за подобряване на поведението на деца със СОП

Заключение

Използвана литература:

  • Кривирадева, Б. „Социални услуги за деца (учебно помагало). Габрово: ЕКС-ПРЕС. 2009.
  • Терзийска, П., Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности, Б., 2005.
  • Терзийска, П., Особености в методиката на обучение при деца със специални образователни потребности, Б., 2006.