Razrabotki

Съпоставително изследване на началното образование между България и Франция

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници 

Съдържание

 1. Въведение
 2. Анализ на началното образование в България
  • Структура на образованието
  • Цели на образователната система в България
  • Обучение на деца със СОП в България

 

 1. Анализ на началното образование във Франция
  • Начално образование във Франция
  • Цели на образователната система във Франция
   Цели на началното образование
  • Обучение на деца със СОП във Франция
  • Изводи

 

 1. Сравнение на целите на образователните системи
 2. Изводи

Използвана литература:

 1. Биков, Г. Н. Попов.“Сравнително образование”, С., издателство на СУ “Кл. Охридски”, 1994.
 2. Гюрова, Вяра. Образованието по света: Проблеми и перспективи. – София: Образование и класификация, кг. 1994
 3. Закон за предучилищно и училищно образование. Нормативен текст и насоки за прилагане. 2015.
 4. Попов, Н., Г., Бижков “Образователни системи в Европа”, С., Университетско издателство “Св. св. Кл. Охридски”, 1997.
 5. Михова, М. Образователните системи на страните от Г7 + Русия, Пловдив, 2015.
 6. Програма „Учене през целия живот”
 7. Министерство на образованието и науката