Razrabotki

Съпоставително изследване на началното образование на Германия и Испания

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници 

План

 1. Цели на началното образование
 2. Възраст за постъпване в училище
 3. Продължителност на началното образование
 4. Организация на обучението в съответствие с държавните образователни стандарти. Количествени измерения на учебното време. Брой на учениците към един учител.
 5. Учебни планове и програми
 6. Изучавани учебни предмети, модули, интердисциплинарни курсове. Родно-езиково и чуждо-езиково обучение.
 7. Учебници и учебна литература.
 8. Използвани методи, похвати и технологии на обучение.
 9. Подготовка и квалификация на учители за системата на началното образование.
 10. Нетрадиционни модели на обучение в държавния или частния сектор.

Използвана литература:

 • Бижков, Г., Попов, Н. Сравнително образование. София, 1994 г.
 • Величкова, М. Някои тенденции в развитието на началното образование в страните от Европейския съюз.
 • Закон за предучилищно и училищно образование. Нормативен текст и насоки за прилагане. 2015 г.
 • Михова, М. Образователните системи на страните. Цели, управление, финансиране, структура. Издателство „Астарта“, 2015.