razrabotki

Съсобственост. Понятие, видове и способи за възникване

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - разработка

РЕЗЮМЕ: В настоящата Научна разработка се разглеждат Понятие за съсобственост; Видове съсобственост; Способи за възникване на съсобственост; Правомощия на съсобствениците; Задължения на съсобствениците; Управление на общата вещ; Изкупуване на дял

Ключови думи:  съсобственик; правомощия; задължения; вещ; дял; разпореждане; ползване; разпореждане; Закон за собствеността; недвижим имот.

Съдържание:

 1. Увод
 2. Понятие
 3. Видове съсобственост
 4. Способи за възникване на съсобственост
 5. Правомощия на съсобствениците

Правомощието ползване.

Правомощието разпореждане.

Задължения на съсобствениците

Управление на общата вещ

 1. Изкупуване по чл.33 от Закона за собствеността
 2. Заключение

 

Източници:

 1. Бобатинов, М., Влахов, Кр., Вещно право - практически проблеми. С., 2007.
 2. Боянов, Г., Вещно право. С., 2004.
 3. Венедиков, П., Ново вещно право. С., 1999.
 4. Петров, Вл., Марков, М., Вещно право. С., 2007.