Razrabotki

Същност и видове общуване

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 17 страници

Съдържание:

 1. Увод
 1. Теоретичен анализ на проблема за общуването
 1. Психолого-педагогическо развитие на 10-11-годишните ученици
 1. Умения за общуване
 1. Общуването в педагогически аспект
 1. Специфика на педагогическото общуване в начална училищна възраст

Използвана литература: 

 1. Балтаджиев, Й. Психология на общуването, С., 2004 
 2. Десев, Л., Педагогическа психология, С., 1996
 3. Десев, Л. Речник по психология”, Булгарика, С, 2008
 4. Димитрова, Г., Педагогическото общуване при възпитателния процес, С., 1996
 5. Жекова, Ст., Психология на педагогическите взаимодействия, С., 1991
 6. Жекова, Ст., Балтова и др., Аспекти на речева комуникация, С., 1997
 7. Иванов,    Ст.,    Професионално    педагогическо    общуване, Шумен, 2004
 8. Мутафова, М.Рефлексивното „Аз“ –издателство „Неофит Рилски“ Благоевград, 2000
 9. Петров,   П.,   Педагогическото   общуване,   сп.   Психология, 1995/8
 10. Стаматов, Р., Б. Минчев, Психология на човека, Хермес, Пловдив, 2003
 11. Тодорина, Д. Култура на педагогическото общуване. Благоевград 2005