Razrabotki

Същност и елементи на работната заплата

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 17 страници

Съдържание:

 1. Организация и цена на труда
 2. Работната заплата - елементи и структура
 3. Формиране на работната заплата-трудови стандарт
 4. Средства за определяне на заплатите
  • Определяне на основните заплати
  • Определяне на брутните заплати
  • Определяне на минимална работна заплата
 1. Методи
 2. Концепции на минимална работната заплата
 3. Работна заплата – номинална и реална

Използвана литература :

1.Управление на човешките ресурси и персонала – доц. д-р Румяна Нейкова;

 1. Управление на човешките ресурси”, София, 1994
 2. Сравнителни оценки и методи за регулиране на работната заплата, доц. д-р Георги Георгиев, София 2012 г.
 3. Икономика на труда, доц. д-р Георги Георгиев, София 2007 г.