razrabotki

Същност и значение на волейболната техника. Класификация. Игра с топка и без топка.

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници- реферат

Съдържание:

  1. Същност на играта волейбол
  2. Техника на играта
  3. Техника на елементите от волейболната игра без топка:

Стоежи

Придвижвания

Скокове

  1. Техника на елементите от волейболната игра с топка

Пас (подавене)

Посрещане (защита)

Вдигане (разпределяне)

Начален удар

Забиване

  1. Тактически действия в нападение - Атака

Методика на преподаване

Литература:

1.Арсова, Р. (2014) Характеристика на физическото развитие на 17-19 годишни волийболисти Спорт & Наука, бр.3, с. 47

2.Жечев, В и кол (2003) Спортни игри, Благоевград

3.Игнатов, П. М.Тотева (2004). Спорт & Наука, бр.5, с. 74

4.Моров С. (София,1991г.). Анатомичен анализ на елементарни движения на тялото и при различни спортни дисциплини.

5.Слънчев П. (1987г.). Спортна медицина лекционен курс -1. София

6.Топузов, Ив. (2005) Спортна медицина, Благоевград

  1. Христов В., Тошева С. (1994). Ръководство по волейбол, Благоевград