razrabotki

Същност и значение на финансите в образованието

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

24 страници - курсова работа

Съдържание:

 1. Увод
 2. Финансиране на образованието
 3. Финансови условия за функциониране на предучилищното образование
 4. Финансови проблеми на средното образование и начини за тяхното преодоляване
  • Реалността на финансовото състояние в училищата от средното образование
  • Алтернативи за финансиране на средното образование
 1. Финансиране в системата на висшето образование
 1. Заключение

Използвана литература:

 1. Алтернативи “Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията”, С., НИИО, 2002 г.
 2. Балкански, Л., Училищен мениджмънт, С., НИИО, 2000.
 3. Бенев, Б., Мениджмънт на иновациите, С., Ик-Бм, 1996 г.
 4. Биячева, Е., Маркетингова ориентация на образователната политика, С. НИИО, 1991.
 5. Богданов, Б., Устойчиво развитие и стратегическо планиране, в: Университетска автономия и академична отговорност, С., ЛИК, 1999, с. 23
 6. Казаков, Ат., Човешкият капитал, С., УИ, Стопанство, 2000.
 7. Лулански, П., Социокултурен процес:производствено-икономически аспекти С., УИ, Стопанство, 2000.
 8. Маджирова, К. И др., Иновации в управлението на образованието и училището, С., НИИО, 1999.