Razrabotki

Същност и значение на финансите в образованието. Бюджетно и извънбюджетно финансиране

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници 

Съдържание

 

 1. Въведение
 2. Същност и значение на финансите в образованието
 3. Бюджетно и извънбюджетно финансиране
 4. Форми на финансиране на образованието
 5. Източници

Източници:

 • Закон за предучилищното и училищното образование.
 • Иванов, С., Данчев, П. (2007). Финансиране общественото образование в България, OSI/ LGI.
 • Ижбехов, Т. (2016). Българско списание за образование, бр.1.
 • Лилова, Р., Захариев, А. и кол. (2015). Финанси. АИ ,,Ценов”, Свищов.
 • Лилова, Р., Симеонов, Ст., Радулова, А. и кол. (2015). Бюджет и бюджетна политика. Изд. ,,Фабер”.
 • Ситуационен анализ на управлението на публичните финанси с фокус върху децата в България//Доклад. Unicef. 2020.
 • http://ime.bg/bg/articles/finansirane-na-uchilishtnoto-obrazowanie/#ixzz4kCXmBViV
 • capital.bg/getatt.php?filename=o_1063817.pdf, Четирите стълба на образованието.
 • mon.bg/upload/23949/zkn_PedUchObrazovanie-izm092020.pdf