Razrabotki

Същност и модели на процеса на обучение

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка по педагогика: 16 страници

Съдържание

 1. Въведение
 2. Същност на процесът на обучение
 3. Модели на процеса на обучение
 4. Казус
 5. Разсъждения
 6. Заключение

Литература:

 • Андреев, М., Л. Чурукова, Д. Тодорина, Дидактика, УИ „Н. Рилски, Благоевград, 2000.
 • Андреев, М., Дидактика. Изд. Народна просвета”, С., 1981.
 • Атанасова, Н. Интерактивните методи на обучение като иновация в българското образователно пространство – исторически корени. Сп. Образование, №2, 2008г.
 • Лупян, Ян. Бариери на общуването, конфликти, стрес. С., 1989.
 • Педагогика. Учебно пособие. Университетско издание ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, ЕГУ „И. А. Бунин“, 2010.
 • Попов, А. Педагогика. Благоевград, 2000.
 • Чурукова, Л. Интегрирано обучение в началните класове. Благоевград, 2010.