razrabotki

Същност и особености на автодидактичната игра. Анализ

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - разработка

Съдържание:

  1. Увод
  2. Теоретичен анализ на мнения на педагози за автодидактичните игри
  3. Заключение

Литература

  • Димитров, Д., Типови игрови технологии за ДГ и НУ, Благоевград, 1989 г.
  • Димитров, Д., Проблеми на играта в предучилищна възраст,: Унив. изд. „Неофит Рилски, Благоевград,1985,
  • Златева, С., Речево развитие чрез автодидактичните игри., Университетско издателство „ Н.Рилски“, Бл., 2009 г.
  • Златева, С., Дете-игра-социализация. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Бл., 2013 г.
  • Иванова, Г. Педагогически игрови технологии. С. 2000 г.
  • Илиева, А., Димитров, Д., Автодидактични игри за детска градина. Благоевград, 1992 г.