razrabotki

Същност и особености на социалното развитие на детето от предучилищна възраст

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - реферат

Съдържание:

  1. Въведение
  1. Проблемът за социалното развитие на детето в литературата
  1. Особености на социалното развитие на детето
  1. Социално развитие на детето в предучилищна възраст
  1. Заключение

 

Използвана литература:

  • Балева М., Стоянова Ф., Даскалова Ф., Колева М., Горанова М., Христов Р., и колектив; Убенова Даниела, С. 2004г.; // „Пред училище”;
  • Габрова, Любимка / Семейството и играта на детето/; // Предучилищно възпитание, LII, 2004, N 6, с. 31-35
  • Колева, М., Социално развитие и възпитание на детето. Бл., 2013
  • Стаматов, Р., „Детска психология”, 2006;