Razrabotki

Същност и проявление на възрастовите кризи. 1 вариант

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание:

  1. Увод
  2. Проявление на възрастовите кризи според Карл Юнг
  3. Проявление на възрастовите кризи според Ерик Ериксън
  4. Заключение

Използвана литература:

  1. Георгиев, Л. Психология на възрастните. Благоевград, 2011.
  2. Ериксън, Ерик. Идентичност. Младост и криза. С. , Наука и изкуство, 1996.
  3. Минчев, Борис. Психология на човешкото развитие. Университетско издание, ВСУ „Черноризец Храбър”, 2011.
  4. Мутафова, М. Въпроси на възрастовата и педагогическа периодизация. Благоевград, 2015.
  5. Сиймън, Дж. Кенрик. Д. Психология. Нов български университет.