Razrabotki

Същност и проявления на възрастовите кризи

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 9 страници

Съдържание

 1. Въведение
 2. Същност и проявления на възрастовите кризи
  • Проявления на възрастовите кризи според Карл Юнг
  • Проявления на възрастовите кризи според Ерик Ериксън
  • Жизнени преходи според психолозите
  • Решаване на кризата на интимността в зряла възраст
 3. Заключение

Използвана литература:

 • Ериксън, Е. Идентичност: Младост и криза., С. 1996.
 • Сийман, Д. Психология. Издателство „Нов български университет“. С., с. 404
 • Стефанова, М. (2005) Възможно ли е поддържането на стабилна психосоциална идентичност. В: III Национален Конгрес по психология, Сборник научни доклади София, 28–30 октомври 2005
 • Kroger, J. (1989). Identity in adolescence: The balance between self and other. New York: Routledge