Razrabotki

Същност и проявления на възрастовите кризи. 2 вариант

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници

Съдържание:  

  1. Увод
  1. Концепции за задължителността на кризите в психичното развитие на човека
  1. Възрастови кризи според Ерик Ериксън
  1. Обобщение

Използвана литература:

  1. Ериксън, Ерик. Идентичност. Младост и криза. С. , Наука и изкуство, 1996.
  2. Минчев, Борис. Психология на човешкото развитие. Университетско издание, ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна. 2011.
  3. Минчев, Б. Психология на човешкото развитие. Варна, 2005.
  4. Мутафова, М. Въпроси на възрастовата и педагогическа периодизация. Благоевград, 2015.
  5. Стойков, Ил. Педагогическа и възрастова психология. 2001.