razrabotki.net

Същност и способи на Съдебно-счетоводната експертиза

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници - разработка

Съдържание:

Увод

 1. Същност на експертизите
 2. Правна рамка на съдебно – счетоводните експертизи
 • Предмет и задачи на съдебно- счетоводните експертизи
 1. Способи на съдебно- счетоводните експертизи
 2. Връзката на съдебно -счетоводните експертизи с други видове експертизи:
 3. Субекти на съдебно- счетоводните експертизи
 • Права и задължения на вещото лице

Използвана литература:

 1. Материали от лекции и упражнения;
 2. Наказателно- процесуален кодекс
 3. Граждански- процесуален кодекс
 4. Закон за съдебната власт
 5. Наредба за съдебните експертизи от 2008г.
 6. Търговски закон
 7. Душанов Ив.,Съдебно-счетоводни експертизи – записки 1990г.