razrabotki

Същност и структура на педагогическата етика

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници - реферат

Съдържание

 1. Същност на етиката като наука
 2. Социално-ценностен профил на педагогическата етика
 3. Етичен кодекс на учителя
 4.           Литература

  1. Георгиев, Георги. Педагогическа етика. Издателство „Фабер“, В. Търново, 2017.
  2. Георгиев Олег, "Философия и възпитание", сп.”Философия”, 1992, кн.5.
  3. Герджиков Сергей, "Граничното и философията", сп. ”Философия”, 1994, кн. 3.
  4. Нешев Кирил. Въведение в етиката. София, 1992, с. 18.
  5. Тилих П. Стоене на границата. Сп.”Философия” 1994, кн. 1.