Razrabotki

Същност и съдържание на маркетинга в образованието

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници 

Съдържание

 1. Въведение
 2. Същност на маркетинга
 3. Дефиниции за маркетинг
 4. Възникване и развитие на идеята за маркетингова ориентация на образованието
 5. Предпоставки за използване на маркетинга в образованието
 6. Съдържание на функциите на маркетинга
 7. Обобщение


Литература:

 1. Балкански, П., П. Карастание. Христоматия по образователен маркетинг и връзки с обществеността. София/Амстердам, 2003.
 2. Благоев, В. Маркетинг в определения и примери. С., 1989.
 3. Головин, С. Ю. Словарь. Психолога – практики. Минск, 2001.
 4. Дайан, Ар. Маркетингът. С., 1989.
 5. Каракашева, Л. и колектив. Маркетинг. С., 1997.
 6. Котлър, Ф. Основи на маркетинга. Ч. І и ІІ. С., 1993.
 7. Котлър, Ф., А. Андреасен. Стратегически маркетинг на нестопанските организации. С., 2005.
 8. Менчева Л., Лозанов О. Маркетингови комуникации С. 2003.