Razrabotki

Същност и функции на обучението и образованието на медицински сестри

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници

Съдържание

 1. Същност и функции на обучението
 2. Същност и функции на образованието
 3. Обучението като една от функциите на медицинската сестра
 4. Основни функции на медицинската сестра
 5. Описание на добра медицинска практика
  • Основни и специфични функции на медицинската сестра в промоцията на здравето
 6. Заключение

 

Литература: 

 • Андреев, М., Дидактика, София, 1981 г., ДИ „Народна просвета”.
 • Грънчарова, Г. , Управление на здравните грижи, 2005 г., ИЦ на МУ Плевен.
 • Лихачев, Б., Педагогика, четв. изд., Москва, 1999 г., изд. „Юрайт”.
 • Кутева, В„ Педагогика, Велико Търново, 2000 г., УИ „Св. Св. Кирил и Методий”.
 • Милков, Л., Дидактика, Шумен, 2002 г., изд. „Юни Експрес”.
 • Педагогика, съст. Ат. Попов, Благоевград, 2000 г,, УИ „Неофит Рилски”.
 • Педагогика, съст. Пл. Радев, Пловдив, 2001 г., изд. „Хермес”.
 • Петров, П., Дидактика, София, 1998 г., изд. „Веда Словена - ЖГ”
 • Чанева, Г., Качеството  на  сестринските  грижи  като  приоритет,  Изд.  „Артик 2001” ООД, София, 2008.