Razrabotki

Същност и характеристика на разузнавателната дейност. Етапи и фази.

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - курсова работа

Съдържание

  1. Увод
  1. Характеристика на разузнавателната дейност. Фази и етапи
  1. Анализ на разузнавателната насоченост на противника

Използвана литература:

  • Гюров, Р. Към анализа на сигурността (в контекста на контраразузнаването). С., 2011.
  • Николов, В., Т. Трифонов. Контраразузнавателната операция. С.,
  • Станчев, Ив. Контратерористични рейдове. „Военно издателство“ ЕООД, 2007.
  • Трифонов, Т., В. Христов. Теория и технология на контраразузнаването. С., 2010.